Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

4635 1ceb 1000
The1995
I think a lot about killing myself, not like a point on a map, but rather like a glowing exit sign at a show that's never been quite bad enough to make me want to leave. See, when I'm up I don't kill myself because holy shit! there's so much left to do! And when I'm down, I don't kill myself because then the sadness would be over and the sadness is the old paint under the new. I'd still be me without it, but I'd be so boring! 
— Neil Hilborn
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viasmutnazupa smutnazupa

August 24 2017

The1995
0525 b1e9
Reposted frominfinitearms infinitearms viaPoranny Poranny
0676 75f4
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaPoranny Poranny
The1995
3206 6bac
4172 d1c4
Reposted fromyoucrashstanding youcrashstanding viaPoranny Poranny
The1995
Reposted fromiminlove iminlove viaPoranny Poranny
The1995
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
The1995
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
The1995
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
The1995
0065 3a5f
The1995
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viagdziejestola gdziejestola
The1995
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viasistersofmercy sistersofmercy
The1995
2365 1382
The1995
The1995
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
The1995
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viasistersofmercy sistersofmercy
The1995
3720 81f8

words-fucking-hurt-cunt:

its the realization in his eyes after, that he realizes he’s actually not. it breaks my heart.

Reposted fromapatyczna apatyczna viasistersofmercy sistersofmercy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl