Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

The1995
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaayemm ayemm
The1995
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viamaybeyou maybeyou
The1995
9527 1c0a
The1995
5909 68d2
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
The1995
9043 8a97
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

The1995
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholymoly holymoly
The1995
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagdziejestola gdziejestola
The1995

W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować.

— Pidżama Porno
The1995

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaholymoly holymoly
The1995
  • me: *assumes i'm bothering everyone i talk to*
  • everyone i talk to: ur not bothering me!!!
  • me: *still lowkey assumes i'm bothering everyone i talk to*
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
The1995

Jestem z tych, którzy swoje wolą tu przeżywać sami.

Reposted fromcarre carre viagdziejestola gdziejestola
The1995

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viagdziejestola gdziejestola
The1995

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola

June 07 2017

The1995
The1995

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viamyrla myrla
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

The1995
Bezsilność zadomowiła się we mnie na dobre, a dusza wciąż prowadzi na brzeg samotności.
— Rezerwowa
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
The1995
The1995
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl