Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

The1995
3671 f7b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
The1995
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viaviolethill violethill
The1995
The1995
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viaMsChocolate MsChocolate
The1995
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaMsChocolate MsChocolate
The1995
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viasentymentalna sentymentalna
The1995
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasentymentalna sentymentalna
The1995
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaayemm ayemm
The1995
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viamaybeyou maybeyou
The1995
9527 1c0a
The1995
5909 68d2
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
The1995
9043 8a97
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
The1995
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viasentymentalna sentymentalna
The1995
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viasentymentalna sentymentalna
The1995
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaayemm ayemm
The1995
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise viamaybeyou maybeyou
The1995
9527 1c0a
The1995
5909 68d2
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
The1995
9043 8a97
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl