Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

7096 d561
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

December 02 2019

4014 bd81 1000
Reposted frompesy pesy viahormeza hormeza
8177 b031
1933 5b3d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
9554 5f76
Reposted fromtakeitharder takeitharder viahormeza hormeza
2808 3034
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
2755 e015
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
3805 ce9a

lifeinfluxus:

銀閣寺 [Temple of the Golden Pavilion] - 吉田博 [Hiroshi Yoshida] (1933)

Reposted fromSchohns Schohns viahormeza hormeza
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viaaviee aviee
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaviee aviee
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
7514 0a90
Reposted fromyikes yikes vianieobecnosc nieobecnosc

December 01 2019

8047 7983
Reposted fromlllm lllm viaazazel azazel
6217 6dc1
Reposted fromwyczes wyczes viaazazel azazel
0768 0b75
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaazazel azazel
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaazazel azazel
1601 7006
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaazazel azazel
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
Reposted fromniewychowana niewychowana viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl