Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

The1995
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
7390 ba8c 1000

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
The1995
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
The1995
The1995
7798 690a
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
The1995
0001 bf10
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
The1995
3752 c245
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
The1995
3902 ea7f
The1995
6703 3700
Reposted frompensieve pensieve viaPoranny Poranny
The1995
4269 5954
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer

June 04 2018

The1995
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
The1995
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
The1995
1748 2181
The1995
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
The1995
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
The1995
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
The1995
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
The1995
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamagolek22 magolek22
The1995
1336 d1ff
Reposted from4777727772 4777727772 viamagolek22 magolek22

May 31 2018

The1995
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viasistersofmercy sistersofmercy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl