Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

3856 32da 1000

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
7021 67e3
Reposted fromsanderDL sanderDL viagdziejestola gdziejestola
The1995
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
The1995
Reposted fromposzum poszum viaholymoly holymoly
0779 177d

biscuitsarenice:

“Here in the Pacific, 200 metres down, we enter an alien world… This is barreleye a fish with a transparent head filled with jelly so that it can look up through its skull.” - Sir David Attenborough

Blue Planet II

4959 ed16
Reposted fromtayfun tayfun viaholymoly holymoly
The1995
The1995
8582 760c
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyrla myrla
The1995
Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamyrla myrla
The1995
Reposted fromsilence89 silence89 viamyrla myrla
The1995
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Reposted frompassionative passionative viamyrla myrla
6796 f26b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyrla myrla

February 16 2018

The1995
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamagolek22 magolek22
The1995
The1995
Udało mi się tylko jedno. Pokochałem kogoś tak bardzo, całą moją złamaną duszą, wszystkim co mam.
— B.M.
Reposted fromspokodama spokodama viamagolek22 magolek22
The1995
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamagolek22 magolek22
The1995
8489 4bcc
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
The1995
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajestemdeszczem jestemdeszczem
The1995
9974 749e
Reposted fromtfu tfu vianyaako nyaako
The1995
8588 ffdd
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl