Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

The1995
3841 adf3
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamagolek22 magolek22
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
ale ja codziennie budzę się smutny,
chodzę spać smutny,
jem smutny.
ja juz taki jestem.
— (via jvpierdole)
Reposted fromKiro Kiro viamagolek22 magolek22
The1995
8167 9511
The1995
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer
Reposted fromeldrianne eldrianne viahormeza hormeza
The1995
Reklamy sprawiły, że uganiamy się za samochodami i ubraniami, chodzimy do pracy, której nienawidzimy, żebyśmy mogli kupić to gówno, którego nie potrzebujemy. Jesteśmy środkowymi dziećmi historii. Bez celu i miejsca. Nie mamy Wojny Swiatowej. Nie mamy Wielkiego Kryzysu. Naszą wojną światową jest wojna duchowa. Naszym wielkim kryzysem są nasze życia. Telewizja spowodowała, że wierzymy, że pewnego dnia staniemy się milionerami, filmowymi bogami i gwiazdami rocka. Nie staniemy się.
— Fight Club
Reposted fromcountingme countingme viahormeza hormeza
The1995
6506 4d91
Reposted fromnazarena nazarena viahormeza hormeza
The1995
5732 3d69
Reposted fromyannim yannim viahormeza hormeza
8877 b38f 1000

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

The1995
4397 124b
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viahormeza hormeza
The1995
The1995
Reposted fromshitty shitty viahormeza hormeza
The1995
The1995
4562 12a6
Reposted fromNekoii Nekoii viahormeza hormeza
2079 9d47
Reposted fromsavatage savatage viaholymoly holymoly
The1995
4412 d07e 1000
Reposted fromumieralam umieralam viagdziejestola gdziejestola
The1995
Reposted fromgarstki garstki viagdziejestola gdziejestola
The1995
4228 417e
Reposted frombanitka banitka vianyaako nyaako
The1995
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl