Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

The1995
The1995
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
The1995
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
The1995
How to be happy
The1995
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
The1995
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viawpuscmnie wpuscmnie
The1995
2275 1369
The1995
6034 1dcb
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaszatanista szatanista
The1995
... i powiedz mi czego nie osiągnę
A ja na pewno to zrobię
— Idealnie niedoskonały
Reposted fromhouseofpain houseofpain viadetox detox
The1995
Cholera, nie tak miało być, nie tak miałam się czuć
The1995
0388 7c73
Reposted fromollardo ollardo viagdziejestola gdziejestola
The1995
The1995
5429 486a
Reposted fromollardo ollardo viagdziejestola gdziejestola
7287 1067
The1995
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaanakarenina anakarenina
The1995
The1995
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl