Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

The1995

On the Edge

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaholymoly holymoly
The1995
The1995
The1995
The1995
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
The1995
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

July 30 2018

The1995
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
The1995
5237 452c
The1995
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
6326 5d94
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
The1995
6327 76d6
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
The1995
The1995
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajestemdeszczem jestemdeszczem
The1995
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
The1995
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viajestemdeszczem jestemdeszczem
The1995
4600 8ef1 1000
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viajestemdeszczem jestemdeszczem
The1995
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem

sickandgloomy:

fun depression things nobody ever talks about:

your perception of time gets all fucked up. did you shower today morning or was that yesterday? how did you feel last week? have you been depressed for a year or two years?

nobody fucking knows. time is a mystery

Reposted fromdorks dorks viaPoranny Poranny
The1995
Everything begins and ends at exactly the right time and place
— Joan Lindsay
Reposted frommexicola mexicola viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl