Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

The1995
7703 cbe3
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
The1995
Nigdy nie żałuj tego co zrobiłeś, bo w pewnym momencie - choćby tego jednego dnia i tej właściwej chwili - działo się właśnie to, czego naprawdę chciałeś..
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
The1995
4878 7e69 1000
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
9844 145f

Alaska | by Louise Alban

5395 52a2

polarcadia:

“The truth is out there.”

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viastonerr stonerr
The1995
Olaf Hajek 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viastonerr stonerr
The1995
5973 0a42
Reposted fromcalifornia-love california-love
The1995
Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viabrzask brzask
The1995
Wojciech Weiss, Pocałunek na trawie (1899)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
The1995
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
The1995

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
The1995
Reposted frombluuu bluuu viainsanedreamer insanedreamer
The1995
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viabrzask brzask
The1995
8754 59bb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
The1995
3063 5b7b
Reposted fromGIFer GIFer viastonerr stonerr
3892 15ab
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viastonerr stonerr

May 17 2017

The1995
5681 3994
Reposted fromnyaako nyaako viaatramentovva atramentovva
The1995
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viaatramentovva atramentovva
The1995
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viaatramentovva atramentovva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl