Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

2935 719e
Reposted frompierdolony pierdolony

October 15 2019

5866 ad02
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajeszczenie jeszczenie
0557 b243
Reposted fromthetemple thetemple viajeszczenie jeszczenie
Reposted fromshakeme shakeme viajeszczenie jeszczenie
4317 bd6b
Reposted fromEtnigos Etnigos
6812 67a4
Reposted fromEtnigos Etnigos
2971 b410 1000
Reposted fromEtnigos Etnigos
2890 5a69
Reposted fromEtnigos Etnigos
5969 84b1
Reposted fromEtnigos Etnigos
1917 188a
Reposted fromEtnigos Etnigos
9287 cea7
Reposted fromlambadada lambadada viahormeza hormeza
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
7994 47f0
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPoranny Poranny
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. 
— Charles Bukowski
Reposted fromfelicka felicka vianyaako nyaako
2384 7135
Bądź dla siebie miły, bo kto jak nie ty... 
Jak często prowadzisz takie rozmowy?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
1896 51cc
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
Wracam z Jarocina i przypomniało mi się, jak kiedyś też wracałem, tym samym nawet pociągiem, takim starym składem przedziałowym, gdzie brakuje gniazdek, warsu, wszystkiego. Ludzi też brakowało. Szedłem przez wagon z nadzieją, że trafi się pusty przedział. Miałem dużo pracy, zapewne bardzo pilnej. W jednym z przedziałów siedział samotny facet. Już wycofywałem się, gdy ów mężczyzna zatrzymał mnie ruchem dłoni i poprosił:
-zostań. Porozmawiaj ze mną.
Porozmawiaj ze mną. Kiedy ostatni raz słyszałem taką prośbę? Kiedy wyście taką słyszeli. Było w tym coś wzruszającego. Natychmiast usiadłem i zaczęliśmy rozmawiać o jakichś pierdołach. Facet jeździł tirem po Europie, zdał pojazd i właśnie wracał do domu. A to spotkanie, ta prosta prośba dzwoni we mnie do dziś i obiecuje sobie, ze kiedys zbiorę się na odwagę i zwrócę się do jakiegoś podróżnego właśnie w ten sposób: zostań. Porozmawiaj ze mną. Może się nie przestraszy?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl