Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

The1995
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
The1995
0962 502e
Reposted frommesoute mesoute viaveritas1 veritas1
The1995
The1995
4928 3392 1000
Reposted frombirke birke viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
0113 29a1
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
The1995
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
The1995
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastonerr stonerr
The1995
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
The1995
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
The1995
The1995
The1995
2933 8b7a 1000
The1995
6722 2a0f
The1995
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
The1995

Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand

April 03 2018

The1995
8947 fb98 1000
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
The1995
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
The1995
3613 75f0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl