Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

Dziś już wiem,że każda porażka może przybliżać do sukcesu, każda kolejna próba może okazać się tą skuteczną, a im cięższy problem tym większa szansa,że stanie się on inspiracją do lepszego życia. Jest jednak jeden haczyk. Musisz zawalczyć. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Reposted fromshakeme shakeme viasusano susano
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viasusano susano
Reposted fromshakeme shakeme viasusano susano
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasusano susano
1348 c585
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
7864 58af
#jonsnow
Reposted fromtutaj tutaj viahormeza hormeza

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viahormeza hormeza

Ludzie czasami zapominają, że jesteśmy konsekwencją tego, co przeżyliśmy w dzieciństwie i okresie dorastania, że jesteśmy produktem wielu chwil. I czasami odgradzamy się od nich murem, choć powinniśmy otworzyć dla nich szeroko drzwi.

7325 8a9a
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza

August 13 2019

2617 9abf
Reposted fromZircon Zircon

August 12 2019

Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate

August 11 2019

Nie denerwować się ludźmi. Tak łatwo powiedzieć, a zrobić trudno. A przecież ludzie to tylko ludzie - znikną, przeminą. Dlaczego jesteśmy tak nierozsądni, aby obsesyjnie zadręczać się tym, jak widzą nas ci, którzy przecież nic dla nas nie znaczą, znikną z naszego życia? Przecież tak będzie. A nawet jeśli nie znikną, to co z tego? Dlaczego ich myśli mają coś znaczyć, skoro dla nich nie znaczymy nic?
— oni wszyscy kiedyś umrą.
Reposted fromwerterowska werterowska vianieobecnosc nieobecnosc
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Zima  była dość sroga, lecz mimo tego czasami zapominałem włączyć  piecyk, bo nie potrafiłem odróżnić prawdziwego zimna od mego  zimna wewnętrznego.
— Murakami Haruki "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome vianyaako nyaako
5905 b591
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianyaako nyaako
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa vianyaako nyaako
3257 3322 1000
Wrocław
Reposted fromborsuk borsuk viainsanedreamer insanedreamer
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl